Thomas, Alma
American, 1891 - 1978
Thomas, Alma Woodsey