Gheyn II, Jacques de
Dutch, 1565 - 1629
Gheyn, Jacques de