Skip to Main Content

ASR, TNC, uff. 11, 1608, pt. 3, vol. 78, fols. 368r-v, 369r-v

Summary

1608/08/01

Archivio di Stato di Roma (ASR)

The Università degli scultori, appoints Andrea Lamia as its procurator. Lamia is given the power of attorney to act against the Università dei Marmorari. In the same meeting, the Università degli Scultori makes a few decisions (listed in the document) in order to end the litigation.

[View document tags]

Transcription

[Fol. 368r]

ASR, TNC, uff. 11, 1608, pt. 3, vol. 78, fol. 368r

ASR, TNC, uff. 11, 1608, pt. 3, vol. 78, fol. 368r

Constitutio et Obligatio Universitas Sculptorum
Die prima Augusti 1608[1] 

In Mei etc. personaliter Constituti, et Congregati Infrascripti D. D. Sculptores Videlicet
D. Ambrosius Bonvicini
D. Hipolitus Butius
D. Pompeius Ferruccius
D. Stephanus Maderni
D. Franciscus Landini
D. Vincentius Zopi
D. Dominicus Lipis
D. Nicolaus Corderius
D. Io'es Antonius Valsoldi
D. Petrus Gatti qui sponte etc. ac omni me-
liori modo etc. ratificando in primis et ante
omnia, omnia et singula acta, et actita-
ta etc. per D. Andream Lamiam Sculptorem alias
ab ipsis ut assererunt constitutum [pro]curatorem contra Uni-
versitatem et Consules, et Gubernatores Lapi-
cidarum de Urbe, fecerunt constituerunt etc.
eorum procuratorem etc. Supradictum D. Andream Lamiam

[Return to top]

[Fol. 368v]

ASR, TNC, uff. 11, 1608, pt. 3, vol. 78, fol. 368v

ASR, TNC, uff. 11, 1608, pt. 3, vol. 78, fol. 368v

sculptorem absentem etc. ad ipsorum etc. omnes et singulas
lites, et causas, civiles et Criminales meras,
et mistas, motas, et movendas contra quascumque
personas etc. et precipue contra supradictam Universitatem
Lapicidarum, et eius Consules, Camerarios, Guberna-
tores, et alios officiales etc. active vel passive agendum,
defendendum, procurandum et pretractandum et pro
praemissis etc. comparendum coram quibuscumque D. D. Iu-
dicibus et in quocumque fora etc. libellos, et quascumque
etiam summarias petitiones dandum, et recipiendum
et exceptio datis respondendum, excipiendum, protestandum,
et replicandum etc. lites contestandum etc. Calumnia et
quodcumque alterius generis licitum et honestum
iuramentum in animas ipsorum D. D. Constituen-
tium prestandum etc. in causa et causis concludendum
sententias audiendum et dari proferri et pro-
mulgari petendum, et obtinendum et ab eo et
quolibet alio gravamine provocandum
et appellandum etc. et expensas factas in causa et
causis, et detrimenta, damna et interesse passa
liquidari, et taxari et pro illis et aliis quibus
opportuerit executionem et alia quecumque reme-
dia opportuna relaxari petendum et faciendum Nec non causas

[Return to top]

[Fol. 369r]

ASR, TNC, uff. 11, 1608, pt. 3, vol. 78, fol. 369r

ASR, TNC, uff. 11, 1608, pt. 3, vol. 78, fol. 369r

appellationis, et nullitatum Prosequendum usque
ad finem etc. cum clausulis ad lites amplissimas etc. et
potestate substituendi etc. et generalite etc. Promitten-
tes relevantes etc. Super quibus etc.
Sucessive, et in continenti Volentes supradicti D. D. Con-
stituentes quo supra nomina ut supradictae liti
inter ipsos et Universitatem lapicidarum et adherentes ver-
tentes etc. quam primum finis imponatum etc. Ideo etc. sponte etc.
ac omni meliori modo etc. devenerunt ad infrascriptas ca-
pitulationes quas unusquisque ipsorum invio-
labiliter promisit etc. observare etc. Videlicet
Imprimis che tutti li denari che m Andrea
Lamia
procuratore Constituito come sopra spen-
derà ò pagharà licitamente in servitio della
lite gli debiano esser restituiti e ciascuno
sia tenuto per la sua parte, e portione
Che tutti quelli denari che il sopradetto
m Andrea dirà haver speso in utilità co-
me di sopra gli debiano esser menati boni
senza cercar altri conti, e si debba credere
al semplice suo giuramento
Che ogni volta che bisognerà fare Congrega-
tione e che il detto m Andrea la intimarà
ò farà intimare ciascuno sia obligato

[Return to top]

[Fol. 369v]

ASR, TNC, uff. 11, 1608, pt. 3, vol. 78, fol. 369v

ASR, TNC, uff. 11, 1608, pt. 3, vol. 78, fol. 369v

intervenirci accio possa sapere, et esser in-
formato delli negoti della sopradetta lite e chi non
vi sarà presente caschi in pena di giuli tre
quali debano pagarli, senza alcuna ecettio-
ne etc. li quali denari debano esser dati in mano
al detto m Andrea accio li converta in utilità
come di sopra
Chi mancherà d'intervenire alla Congregatione essendo
intimato, e che mandi à far la scusa ò sia fori
di Roma ò sia amalato, ò per altra legittima
causa debia pagare doi carlini da conver-
tirsi come di sopra etc.
Quae omnia etc. insolidum et unusquisque pro rata
promiserunt habere rata grata etc. contraque non
facere etc. alias etc. de quibus etc. Pro quibus etc. se se etc.
heredes bona etc. in ampliori forma Cammerae
Apostolicae cum clausulis etc. obligarunt etc. renuntiarunt etc. consenserunt etc. in mandatum etc.
unica etc. et sic tactis etc. iurarunt etc. super quibus etc.
Actum Eclesiae Sanctae Mariae Rotundis presentibus
D. Theodoro Durano de Monte Santae Marti-
nae firmanae Diocesis, et D. Bernardino
Maruccio
firmano testibus etc.

[Return to top]

Footnotes

  1. Written 268, but it is page 368, as written in the index and as indicated by preceding and following pages.