Skip to Content

ASR, TNC, uff. 15, 1624, pt. 2, vol. 100, fols. 434r-v

Summary

1624/05/12

Archivio di Stato di Roma (ASR)

Pietro Paolo Bonzi receives 14 scudi from Antiveduto Gramatica, as a loan without interest. On January 5, 1625, Antiveduto Gramatica will receive the money back from Pietro Paolo Bonzi and give quittance.

[View document tags]

Transcription

[fol. 434r]
ASR, TNC, uff. 15, 1624, pt. 2, vol. 100, fol. 434r

ASR, TNC, uff. 15, 1624, pt. 2, vol. 100, fol. 434r

Mutuum scutorum 14 Pro
D. Anteviduto Grammatica

Die duodecima Maii 1624

Mag.cus D. Petrus Paulus Boncius q. Bernardini Cortonens
[m]ihi[1] etc. cognitus sponte etc. ac omni etc. fassus est habuisse
et recepisse mutuo gratis, et amore et absque aliqua
lucri spe ab Ill' D. Anteviduto della Grammatica
q. Imperialis Romano pariter mihi [etc.] cognito presente etc.
scuta qua[t]uordecim monetae Iuliorum decem pro scut[o]
de quibus etc. exceptioni etc. et spei etc. et generaliter [etc.] renunciavit etc.
quietavit etc. pro p[ac]tu[m] etc. Q[u]ae scuta quatuordecim
dictus D. Petrus Paulus [reddere], [e]t resti[tu]ere promi-
sit etc. dicto D. Antevidu[to] [prese]nti etc. ad omnem ipsius D.
Anteviduti benepla[c]it[um] libere etc. alias [etc.] d[e]
quibus etc. pro quibus etc. [dictus] [D.] P[e]trus [P]au[l]us […] [hae]-
redes etc. bona etc. Iur[a] etc. ob[liga]vit etc. in ampliori
forma Camerae Apostolicae cum clausulis [etc.] [ci]tra etc. renuciando [etc.]
consentiendo etc. unica etc. et ita ta[ctis etc.] iuravit etc. super
quibus etc. Actum Romae in R[egion]e [...] Campitelli
in Stantiis Accademiae DD. Pictorum S. Lucae in Campo
boario
presentibus etc. D. Ioanne Bap'ta Lotto q. Leonis
Romano et D. Prospero Ursio q. Lutii Romano Testibus etc.
[Ios]ephus Pal etc.

Marginalia[2]
Die quinta
Ianua[r]ii 1625
Introscriptus
Ill' D.
Antevidutus
della Gramma-
tica
Romanus mi[h]i etc.
cognitus sponte etc. ac omni etc.
nunc in mei etc. ha-
buit [et] re[c]epit
ab Introscripto D.
Petro Paulo Boncio
absente per manus tamen
D. Antonii q. Ven-
turae Salae

Cort[o]nensis presentis etc.
et solvere asseren-
tis de pecunis dicti
D. Petri Pauli
ad hunc effectum
sibi tradita scut[a]
duodecim et
[baiocchi] 80 monete pro resi-
duo introscriptorum
scutorum quatuord[e]-
cim monete ill[…]
D. Antevi-
[du]tus [...] ad se

[Return to top]

[fol. 434v]
ASR, TNC, uff. 15, 1624, pt. 2, vol. 100, fol. 434v

ASR, TNC, uff. 15, 1624, pt. 2, vol. 100, fol. 434v

traxit in tot Iuliis
et testonibus argen-
teis et t[rac]ta[3] etc. de
quibus etc. exceptioni etc. ad
cauthelam renun-
ci[a]vit etc. quietavit etc.
per pactum etc. et consensit etc.
e[xpen]sationi etc. Introscripti
Instrumenti et ita [t]actis etc.
iuravit etc. sup[e]r
quibus etc. Actum Romae
in Regione Campi Martii
in Introitu Domus
habitationis dicti D. Anteviduti
presentibus etc. [D]. Antonio q. [Petri]
Cassinesii Siculo
de Mon[te]
Regali et R. D. Petro [...]
A[ndre]uccio Secu[lo]

q. Angeli Andre[uccii]
Otti A[r]pine[nse]
Sordo Testi[bus etc.]

[Return to top]

Footnotes
  1. There is severe damage diagonally across the document. Brackets denote illegible passages.

  2. The marginalia appears on the lefthand margin of fol. 434r.

  3. There is severe damage diagonally across the document. Brackets denote illegible passages.