Skip to Content

Summary

1624/09/21

Archivio di Stato di Roma (ASR)

ASR, TNC, uff. 15, 1624, pt. 3, vol. 101, fols. 347v, 360r-v, 361r-v

Following the other notarial act of September 21, 1624, Paul Bril and Alessandro Turchi, on behalf of the Congregazione dei Pittori e Scultori, receive 50 scudi from Pietro Paolo Pellegrino, borrowed as a loan with interest (società d'ufficio).

[View document tags]

Transcription

[fol. 347v]
ASR, TNC, uff. 15, 1624, pt. 3, vol. 101, fol. 347v

ASR, TNC, uff. 15, 1624, pt. 3, vol. 101, fol. 347v

Eodem Die[1]

Suprascripti Ill' D. Antevidutus Grammatica q. Imperialis Romanus
Ill' D. Eq. Io'es Balleonus Romanus
D. Anibal Durantes q. D[u]rantis de Monticulo Cameri-
nensis Diocesis
D. [A]ugustinus Ciampellus q. An-
drae florentinus, D. Petr[us] [Pa]ulus Boncius
q.

[Return to top]

[fol. 360r]
ASR, TNC, uff. 15, 1624, pt. 3, vol. 101, fol. 360r

ASR, TNC, uff. 15, 1624, pt. 3, vol. 101, fol. 360r

q. Bernardini Cortonensis
D. Simon Vuettus q. Laurentii Parisiens
D. Gaspar Fumagallus q. Vi[nc]entiii[2] Pictor
in Urbe
D. P[au]lus de Franchis q. Francisci Venetus et
D. Paulus Brillus q. Matthei de Anversa et D.
Alexander Turcus Veronens mihi etc. cogniti qui DD.
Pa[u]lus Brillus [et] Alexander Turcus tam eorum pro-
priis nominibus [prin]cipalibus, et particularibus
quàm etiam uti Depu[t]ati, et nomine Venerabilis Congregationis
DD. pictorum [et] Scul[p]torum in Ecclesia S. Luce de Urbe
et illorum utroque nominibus insolidum [et] suprascripti DD. Antevidu-
tus
Eq. Io'es, Anibal, Augustinus, Petrus Paulus
Simon, Gaspar [et] Paulus de Fra[n]chis habentes
u[t] asseru[e]run[t] plenam scientiam, et informa-
tionem [de] supradicta Societate offitii scutorum quinqua-
ginta monetae et nihilominus per me etc. certio[r]es facti scien-
tes etc. sed etc. renuncia[ntes] etc. s[ponte] etc. ac omni etc.
dictae Societati, et Instrume[nto] [Soci]etatis offitii tam
pro solutione [fructuum] Societate durante restitutione
sortis personalis ea finita quàm etiam pro praestatio-
ne fideiuss[or]is seu fideiu[ss]orum et omnibus et sin

[Return to top]

[fol. 360v]
ASR, TNC, uff. 15, 1624, pt. 3, vol. 101, fol. 360v

ASR, TNC, uff. 15, 1624, pt. 3, vol. 101, fol. 360v

gulis in dicta Societate ac Instrumento Societatis con-
tentis et expressis nil penitus excluso ad favorem
dicti D. Petri Pauli Pellegrini q. Zaccariae Medio-
lanensis Barbitonsore in Urbe ad Sanctum Augu-
stinum licet absentis me etc. uti personales personaliter et insolidum
quibus supra nominibus respective accesserunt fideius-
serunt, et promiserunt se se proprios personales
debi[to]eres pro[m]issores observatores et Inso-
lidum obli[gato]s in omnibus et per omnia fa-
[ciente]s et co[nsti]tu[e]ntes erga dictum D. Petrum
Paulum licet absentem me etc. et Insolidum
promiserunt etc. indemnem etc. relevare etc.
dictum D. offitialem licet absentem me etc. libere etc.
i[t]a quod etc. ali[a]s etc. de quibus etc.
Et amplius dicti DD. P[a]ulus Brillus et Alexander
Turcus
uti deputati d[ict]ae Venerabilis Congregationis DD pictorum
[et] sculp[t]orum volentes ut par est nomine dictae
Co[ngregationis] [veritat]em fateri, et bonam fidem recogno-
[scere] [erg]a dictum D. Offitialem dixerunt et decl-
[ararunt] dictam […] [Societatem] ut supra initam
[fuisse] et esse factam, et con[t]r[acta]m per dictus Officialis
intu[itu] instantia et contemplatione dictae

[Return to top]

[fol. 361r]
ASR, TNC, uff. 15, 1624, pt. 3, vol. 101, fol. 361r

ASR, TNC, uff. 15, 1624, pt. 3, vol. 101, fol. 361r

Congregationis et in dicta Societate dictum officialem non habuisse neque
habere nisi nud[u]m, et si[mplex] n[om]en offitialis [et][3]
offitii de quo [si]bi inservivit et dicta scuta quin-
quaginta monetae pro [d]icta Congregatione inserviisse et conservire
et pro[pt]erea in dictam Congregationem omne commodum et incommo-
[d]um dictae Societatis tam solvendi fructus quam resti-
tuendi sortem personalem suscepit et assumpsit et hoc eo
quia dicti DD. Paulus Brillus et Alexander uti depu-
tati nomine dictae Venerabilis Congregationis fassi sunt habuisse, et
recepisse à dicto D. Petro Paulo licet absente me etc. vigor[e]
ordinis dicti D. offitialis dicta sc[u]ta quinquaginta
[m]onetae m[inus] fructus primi Semestris de quibus etc. exceptioni etc.
speique etc. et generaliter etc. renuncia[v]it etc. quieta[vi]t etc.
per pact[u]m etc. Nec non uti deputati predicti nomine dictae
Venerabilis congregationis promiserunt etc. indemnes etc. releva-
re etc. se se met ipsos nomine proprio ut supra
obligatos ac supradictos DD. Antevid[u]tum Eq.
Io'em
, Anibalem Durantem, Augustinum Ciampellum
Petrum Paulum Boncium, Simonem Vuettum Gasparem
Fumagallum
et Paulum de Franchis ut supra
obligatos presen[te]s etc. libere etc. ita quod etc. alios etc.
de quibus etc. Quae omnia etc. alias etc. et ultra predicta
ad omnia alia damna etc. de quibus etc. absque quod etc.
Pro quibus etc. dd. DD. Paulus Brillus et Alexander

[Return to top]

[fol. 361v]
ASR, TNC, uff. 15, 1624, pt. 3, vol. 101, fol. 361v

ASR, TNC, uff. 15, 1624, pt. 3, vol. 101, fol. 361v

[dictam] Venerabilem Congregationem eius[d]emque Congregationis et eorum Ecclesiae bona etc. Iura etc.
[a]c se [s]e met ipsos eorumque heredes etc. bona etc. et dicti DD.
Antevidutus, Eq[u]es Io'es. Anibal, Augustinus Cia[m]-
pellus
, Petrus Paulus Boncius, Simon Vuettus, Gas-
par
, Paulus [d]e Franchis se[se] etc. heredes etc. bona etc.
Iura etc. Insolidum respective oblig[a]runt etc. in amplio-
[ri] forma Camerae Apostolicae cum clausulis etc. citra etc. renun-
ciantes etc. consentientes etc. unica etc. et ita tac-
tis etc. Iurarunt etc. super quibus etc. Actum Romae in
Regione Campitelli instantiis Sancti Lucae in Cam-
po Bovario
presentibus [etc.] [R.] D. I[ac]obo q. Herculis
[A]dimari
de Castilion[e] Aretinae Diocesis et D.
Martino q. Alexan[d] ri Bercese de Monte
Regali Pedemontano Testibus etc.
Iosephus Pal.s etc.

[Return to top]

Footnotes

  1. It refers to the previous document dated 1624/09/21.

  2. The document is damaged. Brackets denote illegible passages due to holes in the document or ink spots on paper.

  3. Brackets at end of lines denote illegible passages due to words cut off at margins.