Skip to Main Content

ASR, TNC, uff. 15, 1624, pt. 3, vol. 101, fols. 346r-v, 347r-v

Regesto

1624/09/21

Archivio di Stato di Roma (ASR)

Paul Bril e Alessandro Turchi prendono in prestito 50 scudi da Pietro Paolo Pellegrino, tramite una società d'ufficio. I due, garanti della società, promettono di restituire i soldi alla fine del contratto e di pagare frutti in ragione del 12 percento l'anno.

[Mostra i tag del documento]

Trascrizione

[fol. 346r]

ASR, TNC, uff. 15, 1624, pt. 3, vol. 101, fol. 346r

ASR, TNC, uff. 15, 1624, pt. 3, vol. 101, fol. 346r

Die vigesima prima septembris 1624

D. Antonius Bernardinus q. Io'is Andrae Sarzanens Sanctissimi Domini
Nostri Papae Cursor mihi etc. cognitus sponte etc. ac omni etc. in et super
dicto eius offitio fa[ss]us[1] est habuisse, [e]t recepisse ad Socie-
tatem offitii duraturam ad sex Menses ab hodie
proxime venturos et deinde ad beneplacitum am-
barum partium cum disdicta quindecim dierum prae-
cedentium quae voluit posse fieri tam ipsi D. Officiali
quàm unicuique [e]x fideiussioribus Infrascriptis etiam dami
demi complet[2] in eventum absentiae ab Urbe per au-
dientiam contradictarum sive edictum publicum vel
per affixionem ad vualuas[3] Curiae Capitolii ut moris
est quae sic f[ac]ta ita antet et afficiat ac si
personaliter facta foret scuta quinqu[a]ginta
monetae Iuliorum decem pro scuto, quae à D. Petro Paulo
Pellegrino
q. Zaccariae Mediolanense Barbitonsore
[in] Urbe ad Sanctum Augustinum absentem me etc. de quibus etc.
exceptioni etc. speique etc. et generaliter etc. renunciavit etc. quietavit etc.
per pactum etc. quae scuta quinquagin[ta] monetae dictus D. Offitialis
reddere et restituire promisit etc. dicto D. Petro Paulo
licet absenti me etc. statim huismodi Societate finita seù dis-
dicta libere etc. alias etc. de quibus etc. et interim

[Torna all'inizio]

[fol. 346v]

ASR, TNC, uff. 15, 1624, pt. 3, vol. 101, fol. 346v

ASR, TNC, uff. 15, 1624, pt. 3, vol. 101, fol. 346v

huismodi Societate durante facere participem eumdem
D. Petrum Paulum de omnibus et singulis dicti sui offitii
fructibus proventibus et emolumentis quibuscumque tam
ordinariis quam [ex]traordinariis proportionabiliter
et pro rata verum quia dicti fructus sunt incer-
ti aliquando enim plures, et aliquando pauciores
ad evitandum igitur computorum calculorumque fastidia
et differentias ac litis materias, quae de super quomo-
dolibet exoriri possent convenisse dixit et declaravit
dictos fructus esse, et currere debere pro dicto D. Petro Pau-
lo ad rationem scutorum duodecim similium pro quolibe[t][4]
Centenario et anno quo sunt liberi etc. et semper cursa[…][5] etc.
solvendorum prout dictus D. of[fiti]alis solvere, et exbur[sa]re
promisit etc. dicto D. Petro Paulo licet absenti me etc. de seme-
stri in Semestre pro rata in principi[o] cuiuslibet
Semestris libere etc. alias etc. Et quia dictum offitium est
personale et cum persona extinguitur convenisse di-
xit, et declaravit dicta scuta quinquaginta monetae stare
[et] currere debere super vitae periculo person[a]r[u]m
DD. Ceciliae et Hieronymae de Pellegrinis filiarum
dicti D. Petri Pauli morientibus tamen morte naturali et non
violenta uti tel[o] ferro veneno aqua igne peste
fame

[Torna all'inizio]

[fol. 347r]

ASR, TNC, uff. 15, 1624, pt. 3, vol. 101, fol. 347r

ASR, TNC, uff. 15, 1624, pt. 3, vol. 101, fol. 347r

fame bello aut alia simili vel dissimili ab homine
quomodolibet violenter illata et inflicta excepto
etiam partu partusque et pregnatiae causa et occasione tunc
et eo casu dictus D. offitialis sive recognitor bonae fidei lucretur
et sua faciat dicta scu[ta] quinquaginta monetae et ad nil
aliud teneatur preterquam ad solutionem fructuum usque tunc
decursorum, et non solutorum cum facultate dictum periculum
vite in unam seu plures personas semel, et pluries per-
mutandi, et transferendi dummodo fructus semestris tunc
currentis non fuerint percepti et supervivente anteà
nominata persona ac prec[e]dente intimatione per
quindecim dies antea ad instar disdicte faciendum Cui
quadem Societati ac omnibus et singulis in ea con-
tentis et expre[ss]is promisit accessuros uti personales
personaliter e[t] Insolidum Venerabilem Congregationem DD. Pictorum et Sculptorum
de Urbe in Ecclesia S. Lucae sive pro ea DD. Paulum
Brillum
et Alexandrum Turcum eiusdem Congrega-
tionis deputatos ac eosdem DD. Paulum et Alexandrum
nomine proprio et uti personales personaliter et Insolidum nec non Ill'
DD. Ill'An[tevi]du[tu]m della Grammatica Romanum Ill. D. Eq.
Io: Baglionum Romanum D. Anibalem Durantem de Monti-
culo Augustinum [Ciampellum] [fl]orentinum, Petrum Paulum
Bon[c]ium
Cor[to]nensem, Simonem Vuettum Parisiensem Gasparem

[Torna all'inizio]

[fol. 347v]

ASR, TNC, uff. 15, 1624, pt. 3, vol. 101, fol. 347v

ASR, TNC, uff. 15, 1624, pt. 3, vol. 101, fol. 347v

Fumagallum, Paulum de Franchis Venetum quibus
et aliis pro tempore accessuris eorum altero decedentibus
aut eorum vitam deteriorantibus etc. promisit etc. dare alium
seu alios Idoneum, seu Idoneos fideiussorem seu fideiusso-
res ad conte[nt]amentum et beneplacitum dicti D. Petri Pauli
licet absentis me etc. libere etc. alias etc. Quae omnia etc. alias etc.
et ultra predicta ad omnia alia damna etc. dequibus etc.
absque etc. quod etc. Proquibus etc. se etc. heredes etc.
bona etc. Iura etc obligavit etc. in ampliori forma Camere
Apostolicae cum clausulis etc. citra etc. renuncians etc. consentiens etc.
unica etc. et ita tactis etc. iuravit etc. super quibus etc.
Actum Romae in offitio mei etc. Regionis Sancti Eustacchii
presentibus etc. D. Marcus Attilio Palmuctio de Monte
Milone Maceratensis Diocesis et D. Hectorre Mu-
rello
de Valle Tellina Com[e]nsis Diocesis Testibus etc.

[Torna all'inizio]

Note

  1. Le parentesi quadre indicano brani illeggibili in seguito a lacune nel documento o macchie di inchiostro sulla carta.

  2. Lettura incerta.

  3. Sic.

  4. Le parentesi quadre alla fine delle righe indicano brani illeggibili in seguito al taglio di parole nel margine.

  5. Significato incerto.