Skip to Main Content

ASR, TNC, uff. 15, 1623, pt. 3, vol. 97, fols. 477r-v, 478r-v, 479r

Regesto

1623/09/18

Archivio di Stato di Roma (ASR)

Agostino Ciampelli, Pompeo di Giovanni Battista Ferrucci, Andrea Lilio e Alessandro Turchi prendono in prestito da Pietro Paolo Reri 25 scudi, tramite una società d'ufficio. Essi si dichiarano garanti della società, e ricevono i 25 scudi, impegnandosi a pagare i frutti (12 percento all'anno).

[Mostra i tag del documento]

Trascrizione

[fol. 477r]

ASR, TNC, uff. 15, 1623, pt. 3, vol. 97, fol. 477r

ASR, TNC, uff. 15, 1623, pt. 3, vol. 97, fol. 477r

Societas officii scutorum 50 Pro D. Petro Paulo Reri
Die decima octava septembris 1623

D. Antonius Bernardinus q. Io: Antonii Sarzanensis Sanctissimi
Nostri Papae Cursor per me etc. cognitus sponte etc. ac omni etc. in
et super dicto eius offitio fassus est habuisse, et rece-
pisse ad Societatem offitii duraturam ad sex
menses ab hodie proximos et deinde ad bene-
placitum ambarum partium tam in totum quàm
pro medietate et rata scutorum vigintiquinque cum
disdicta quindecim dierum p[rae]cedentium[1] quae vo-
luit posse fieri tam ips[ius] officiali quàm unicuique
ex fideiussoribus Infrascriptis etiam domi dimicoque
et in [eve]ntum absentiae ab Urbe per audientiam
contradictorum sive edictum publicum vel per
affixionem ad Vualuas[2] Curiae Capitulii pro ut moris
est quae f[...] et [...], e[t] [o]ffici[at] ac si perso-
n[al]iter f[ac]ta foret scuta quinquaginta monetae
Iuliorum decem p[ro] scu[t]o à D. P[etro Pau]lo Reri
q. B[a]rtholomei Romano licet absente me etc. de
quibus etc. exceptioni etc. s[peique] etc. et [generaliter] etc. renunciavit etc.
quietavit etc. per pactum etc. illaque tam in totum quam
in partem pro medietate prout disdicetur reddere

[Torna all'inizio]

[fol. 477v]

ASR, TNC, uff. 15, 1623, pt. 3, vol. 97, fol. 477v

ASR, TNC, uff. 15, 1623, pt. 3, vol. 97, fol. 477v

et restituere promisit etc. dicto D. Petro Paulo licet absenti
me etc. statim huiusmodi Societate finita seu disdicta
[h]ic Romae liberè etc. alias etc. Et interim ea durante
facere participem eumdem D. Petrum Paulum licet absentem me [etc.][3]
de omnibus et singulis dicti sui offitii fructibus proven[ti]-
bus et emolumentis quibuscumque tàm ordinariis quàm ex-
traordinariis proporti[o]nabiliter, et pro rata, Verun[a]
quia dicti fructus sunt incerti aliquando enim
plu[re]s et aliquando pauciores ad evitandum [...]
computorum calculorumque fastidia, et differentias, [et]
litis materias, quae de supra quomodolibet exoriri po[s]-
sent convenisse dixit, et [dec]lar[a]vit dictos fructos
esse, et currere debere pro dicto D. Petro Paulo [...]
licet absente me etc. ad rationem scutorum duadecim similium
[pro quolibet centenario], et anno, qui sint libe[...]
et semper [...]etc. solvendorum [pro]ut dictus D. Officialis
[solve]re, et exbursare promisit etc. dicto D. Petro Pau[lo]
absenti me etc. de Semestri in Semestre pro rata in
[principio cuiuslibet Semestris] hic Romae li[be]-
re etc. alias etc. Et quia dictum offitium est personalis
et cum persona extinguitur convenisse dixit, et
declaravit

[Torna all'inizio]

[fol. 478r]

ASR, TNC, uff. 15, 1623, pt. 3, vol. 97, fol. 478r

ASR, TNC, uff. 15, 1623, pt. 3, vol. 97, fol. 478r

declaravit dicta [scu]ta quinquaginta monetae stare et
currere debere supra vitae periculo perso-
narum DD. Margheritae et Magdalenae filiarum q. Petri
Pauli Riccii
Romanarum habitantium Domi D. Antevidu-
ti Grammaticae
Romani pro rata et virili portione
morentibus tamen morte n[a]tura[le] [et] non violenta
uti telo ferro veneno aqua igne
peste fame bello aut ali[o] simili vel dissi-
mili ab [homi]ne qu[om]odolibet violenter
oblata, et conflicta excep[to] etiam partu par-
tusque et pr[e]gnantiae causa et occasione tun[c]
et eo casu dictus D. officialis, sive recognitor bonae
fidei lucretur et sua fa[...] dict[a] scuta quinqua-
ginta monetae et ad nil aliud teneatur preter quam
[a]d s[olutionem] fructuum usque tunc decursorum
et non Solutorum [et] f[acultate] [eidem] [D.] Petro Paulo
concessa et attri[buita] [dictum] per[icu]lum vitae in
unam seu plures [...] [personas] semel
[et] [pluries permu]tandi [et trans]ferendi dum-
modò fructus Semestris tunc c[u]rrentis non

[Torna all'inizio]

[fol. 478v]

ASR, TNC, uff. 15, 1623, pt. 3, vol. 97, fol. 478v

ASR, TNC, uff. 15, 1623, pt. 3, vol. 97, fol. 478v

fuerint p[erce]pti et supervivente antea
nominata persona ac precedente intimatio-
ne per Quindecim dies antea ad instar disdicta
faciendum Cuiquidem Societati ac omnibus et
Singulis in ea contentis, et expressis
p[ro]misit accessuros uti personales personaliter et Insolidum
Venerabilem Congregationem Pictorum et Sculptorum in Ecclesia Sancti
Lu[c]ae de urbe DD. Augustinum Ciampellum
e[t] Pom[p]eum Ferr[ac]cium florentinos D. An-
dre[am] Lilium
Anconitanum et D. Ale[x]andrum
Turcum
Veronensem quibus et aliis pro tempo-
re accessuris seu eorum altero decedentibus
a[ut] eorum [v]itam deteriorantibus aut ab Urbe
discendentibus promisit dare alium seu alios
Id[on]eum seu Idone[os] [fideiu]s[so]rem seu fideius-
[sores] a[d] [conte]ntamentum et beneplacitum
d[icti D.] Petri Pauli liberè etc. ità quod etc. alius etc.
Q[uae] [...] etc. [a]lias etc. etiam ad omnia alia damna etc.
de [quibus] etc. absque etc. [quod] etc. [P]ro quibus etc.
[o]bligavit etc. dictum eius offitium tantum in
ampliori

[Torna all'inizio]

[fol. 479r]

ASR, TNC, uff. 15, 1623, pt. 3, vol. 97, fol. 479r

ASR, TNC, uff. 15, 1623, pt. 3, vol. 97, fol. 479r

ampl[i]or[i] forma Camerae Apostolicae cum clausulis etc.
citra etc. renuncians etc. consentiens etc. unica etc.
et ita tac[tis] etc. iuravit etc. super quibus etc.
Actum Romae in officio mei etc. Regionis Sancti Eu-
stacchii
presentibus etc. Ill D. Alexandro Ama-
tuccio
Sabino et D Fr[a]ncisco Maria
Colutio
firmano Testibus etc.

[Torna all'inizio]

Note

  1. Le parentesi quadre indicano brani illeggibili in seguito a lacune nel documento o macchie di inchiostro sulla carta.

  2. Lettura incerta.

  3. Le parentesi quadre alla fine delle righe indicano brani illeggibili in seguito al taglio di parole nel margine.