Admission is always free Directions

Open today: 10:00 to 5:00

Inscription

across bottom in graphite: Tomaszewski 22306 4/6/37 4/28/37 / H. Tomaszewski #2